Τηλέφωνο: 2810 326648 - Λεωφόρος Κνωσσού 93, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα - E-mail: info@labrakis.gr